Tập 5/20 HD-FFVN Tình Thương Của Mẹ Hổ

Tình Thương Của Mẹ Hổ 親親我好媽, Tiger Mom Blues

Tập 5/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷

Tập 30/32 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young

Tập 26/120 HD-Vietsub Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (7)

Tập 31/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (6)

Tập 24/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (7)

Tập 12/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 21/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (7)

Tập 9/30 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (7)

Tập 24/36 HD-LT Bí Ẩn Trái Tim

Bí Ẩn Trái Tim Everyone Has A Secret (2014)

Tập 22/32 HD-LT  Truyền Thuyết Hồ Ly

Truyền Thuyết Hồ Ly Green hill Fox Legend

Tập 32/32 HQ-USLT Phi Đao Vấn Tình - Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Phi Đao Vấn Tình - Hậu Tiểu Lý Phi Đao Frying Daggers,飛刀問情

Tập 10/16 HD-Vietsub Âm Thanh Tội Phạm

Âm Thanh Tội Phạm Voice (7)

Tập 50/136 HD-LT Mẹ Chồng Là Cháu Dâu

Mẹ Chồng Là Cháu Dâu My Mother Is a Daughter-In-Law (6)

Tập 32/35 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (7)

Tập 10/16 HD-Vietsub Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích Missing Nine

Tập 44/58 HD-Vietsub Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Three Lifetimes Peach Blossom (7)

Tập 49/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (7)

Tập 39/60 HD-Vietsub Đại Đường Vinh Diệu

Đại Đường Vinh Diệu The Glory Of Tang Dynasty

Tập 28/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (7)

Tập 5/20 HD-FFVN Tình Thương Của Mẹ Hổ

Tình Thương Của Mẹ Hổ 親親我好媽, Tiger Mom Blues

Tập 5/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷

Tập 30/32 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young

Tập 26/120 HD-Vietsub Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2014)

Tập 31/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2014)

Tập 24/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2014)

Tập 12/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 21/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2014)

Tập 9/30 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2014)

Tập 24/36 HD-LT Bí Ẩn Trái Tim

Bí Ẩn Trái Tim Everyone Has A Secret (2014)

Tập 22/32 HD-LT  Truyền Thuyết Hồ Ly

Truyền Thuyết Hồ Ly Green hill Fox Legend

Tập 32/32 HQ-USLT Phi Đao Vấn Tình - Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Phi Đao Vấn Tình - Hậu Tiểu Lý Phi Đao Frying Daggers,飛刀問情 (2013)

Tập 10/16 HD-Vietsub Âm Thanh Tội Phạm

Âm Thanh Tội Phạm Voice (2013)

Tập 50/136 HD-LT Mẹ Chồng Là Cháu Dâu

Mẹ Chồng Là Cháu Dâu My Mother Is a Daughter-In-Law (2012)

Tập 32/35 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2012)

Tập 10/16 HD-Vietsub Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích Missing Nine

Tập 44/58 HD-Vietsub Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Three Lifetimes Peach Blossom (2012)

Tập 49/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2012)

Tập 39/60 HD-Vietsub Đại Đường Vinh Diệu

Đại Đường Vinh Diệu The Glory Of Tang Dynasty

Tập 28/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2011)