Tập 4/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 3/20 HQ-Engsub Officer Geomancer

Officer Geomancer 八卦神探 TVB (2014)

Tập 50/50 HD-FFVN Tân Hồng Lâu Mộng

Tân Hồng Lâu Mộng 紅樓夢 - The Dream Of Red Mansions (2010)

Tập 14/21 HD-FFVN Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver

Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver full house (2014)

Tập 11/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 5/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 32/34 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2011)

Tập 27/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 1/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 30/30 DVD RIP  Độc Thân Tuổi 30

Độc Thân Tuổi 30 (2014)

Tập 1/25 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 1/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 4/30 HD-USLT Chân Trời Mơ Ước  II

Chân Trời Mơ Ước II Come On, Cousin , Anh Họ Cố Lên (2014)

Tập 26/30 HD-USLT Đường Đời Trắc Trở

Đường Đời Trắc Trở 大藥坊 - All That Is Bitter Is Sweet (2014)

Tập 35/35 HD Vòng Vây Hoa Hồng

Vòng Vây Hoa Hồng (2014)

Tập 24/24 HQ-LT Yên Tỏa Trùng Lâu

Yên Tỏa Trùng Lâu Yên Tỏa Trùng Lâu (2010)

Tập 32/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 9/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 97/144 HQ-FFVN Bội Tình

Bội Tình It Was Love MBC (2013)

Tập 4/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 3/20 HQ-Engsub Officer Geomancer

Officer Geomancer 八卦神探 TVB (2013)

Tập 50/50 HD-FFVN Tân Hồng Lâu Mộng

Tân Hồng Lâu Mộng 紅樓夢 - The Dream Of Red Mansions (2013)

Tập 14/21 HD-FFVN Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver

Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Thái Lan Ver full house (2013)

Tập 11/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2012)

Tập 5/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2012)

Tập 32/34 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2012)

Tập 27/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2012)

Tập 1/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 30/30 DVD RIP  Độc Thân Tuổi 30

Độc Thân Tuổi 30 (2011)

Tập 1/25 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 1/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2010)

Tập 4/30 HD-USLT Chân Trời Mơ Ước  II

Chân Trời Mơ Ước II Come On, Cousin , Anh Họ Cố Lên (2014)

Tập 26/30 HD-USLT Đường Đời Trắc Trở

Đường Đời Trắc Trở 大藥坊 - All That Is Bitter Is Sweet (2012)

Tập 35/35 HD Vòng Vây Hoa Hồng

Vòng Vây Hoa Hồng (2014)

Tập 24/24 HQ-LT Yên Tỏa Trùng Lâu

Yên Tỏa Trùng Lâu Yên Tỏa Trùng Lâu (2011)

Tập 32/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2012)

Tập 9/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2012)

Tập 97/144 HQ-FFVN Bội Tình

Bội Tình It Was Love MBC (2012)