Tập 20/37 HD-LT Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi 끝없는 사랑 ,Endless Love (2014)

Tập 19/20 HD-FFVN  Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB (6)

Tập 9/9 HD-VNLT Thế Kỷ Kinh Dị

Thế Kỷ Kinh Dị 驚異世紀,Karma

Tập 21/21 HD-USLT Nhan Sắc Ra Đời

Nhan Sắc Ra Đời 미녀의 탄생, Birth of a Beauty

Tập 10/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (6)

Tập 24/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (6)

Tập 13/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 32/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 84/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 149/150 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 32/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (6)

Tập 18/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 28/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (6)

Tập 15/30 HQ-LT  Định Mệnh 2013

Định Mệnh 2013 亲情保卫战, The Family (2013)

Tập 30/37 HD-FFVN Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường Love Is Not For Sale (2012)

Tập 8/16 HD-Vietsub Học Đường

Học Đường 후아유 - 학교,Who Are You,School 2015 (6)

Tập 28/30 HD Ải Trần Gian

Ải Trần Gian (6)

Tập 32/50 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate

Tập 10/30 HD-Vietsub Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo (6)

Tập 25/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (6)

Tập 20/37 HD-LT Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi 끝없는 사랑 ,Endless Love (2014)

Tập 19/20 HD-FFVN  Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB (2014)

Tập 9/9 HD-VNLT Thế Kỷ Kinh Dị

Thế Kỷ Kinh Dị 驚異世紀,Karma

Tập 21/21 HD-USLT Nhan Sắc Ra Đời

Nhan Sắc Ra Đời 미녀의 탄생, Birth of a Beauty (2014)

Tập 10/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (2014)

Tập 24/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2014)

Tập 13/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2014)

Tập 32/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2014)

Tập 84/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2014)

Tập 149/150 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 32/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2013)

Tập 18/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 28/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2012)

Tập 15/30 HQ-LT  Định Mệnh 2013

Định Mệnh 2013 亲情保卫战, The Family (2012)

Tập 30/37 HD-FFVN Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường Love Is Not For Sale (2012)

Tập 8/16 HD-Vietsub Học Đường

Học Đường 후아유 - 학교,Who Are You,School 2015 (2012)

Tập 28/30 HD Ải Trần Gian

Ải Trần Gian (2012)

Tập 32/50 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate

Tập 10/30 HD-Vietsub Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo (2011)

Tập 25/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2010)