Tập 12/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow

Tập 5/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家

Tập 6/24 HD-Vietsub Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu 如果蜗牛有爱情, When a Snail Falls in Love (7)

Tập 1/40 HQ-LT Hai Người Vợ 2015

Hai Người Vợ 2015 Ang Dalawang Mrs. Real

Tập 35/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (7)

Tập 44/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (6)

Tập 6/30 HD  Tình Thù Hai Mặt

Tình Thù Hai Mặt (7)

Tập 21/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (7)

Tập 9/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (7)

Tập 15/42 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (7)

Tập 32/52 HD-LT Màu Của Nước Mắt

Màu Của Nước Mắt The Wife's Lies,妻子的謊言

Tập 27/60 HD-LT Lưu Hải Hí Kim Thiền

Lưu Hải Hí Kim Thiền Liu Hai Plays With Gold Toad (7)

Tập 15/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (7)

Tập 32/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 24/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (7)

Tập 11/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Lửa

Cuộc Chiến Với Lửa

Tập 17/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (7)

Tập 4/190 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P2

Mái Ấm Gia Đình P2 Come Home Love 2 (7)

Tập 9/20 HD-Vietsub Gái Già Kéo Vali

Gái Già Kéo Vali Woman With A Suitcase

Tập 41/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 12/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow

Tập 5/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家

Tập 6/24 HD-Vietsub Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu 如果蜗牛有爱情, When a Snail Falls in Love (2014)

Tập 1/40 HQ-LT Hai Người Vợ 2015

Hai Người Vợ 2015 Ang Dalawang Mrs. Real

Tập 35/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2014)

Tập 44/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2014)

Tập 6/30 HD  Tình Thù Hai Mặt

Tình Thù Hai Mặt (2014)

Tập 21/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2014)

Tập 9/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (2014)

Tập 15/42 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2014)

Tập 32/52 HD-LT Màu Của Nước Mắt

Màu Của Nước Mắt The Wife's Lies,妻子的謊言

Tập 27/60 HD-LT Lưu Hải Hí Kim Thiền

Lưu Hải Hí Kim Thiền Liu Hai Plays With Gold Toad (2013)

Tập 15/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (2013)

Tập 32/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2012)

Tập 24/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2012)

Tập 11/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Lửa

Cuộc Chiến Với Lửa

Tập 17/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (2012)

Tập 4/190 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P2

Mái Ấm Gia Đình P2 Come Home Love 2 (2012)

Tập 9/20 HD-Vietsub Gái Già Kéo Vali

Gái Già Kéo Vali Woman With A Suitcase

Tập 41/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2011)