Tập 2/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits

Tập 22/28 HD-FFVN Định Mệnh 2016

Định Mệnh 2016 純熟意外,Presumed Accidents

Tập 2/16 HD-Vietsub Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng 원티드,Wanted (7)

Tập 24/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016

Tập 9/48 FullHD-LT Thạch Cảm Đang

Thạch Cảm Đang Dare Stone Male Tiandong (6)

Tập 16/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (6)

Tập 10/36 HD-LT Ngọc Bội Uyên Ương

Ngọc Bội Uyên Ương Yuan Yang Pei (2014)

Tập 23/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (7)

Tập 12/30 HD Muôn Mặt Cuộc Đời

Muôn Mặt Cuộc Đời (7)

Tập 32/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 59/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (6)

Tập 27/70 HQ-LT Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh My Destiny (2014)

Tập 14/16 HD-Vietsub Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Tình Bạn Tuổi Xế Chiều Dear My Friends tvN 2016 (7)

Tập 10/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (6)

Tập 11/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop

Tập 5/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (7)

Tập 40/40 HD-USLT Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ

Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ The Swordsman

Tập 48/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài

Tập 13/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (7)

Tập 2/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits

Tập 22/28 HD-FFVN Định Mệnh 2016

Định Mệnh 2016 純熟意外,Presumed Accidents

Tập 2/16 HD-Vietsub Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng 원티드,Wanted (2014)

Tập 24/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016

Tập 9/48 FullHD-LT Thạch Cảm Đang

Thạch Cảm Đang Dare Stone Male Tiandong (2014)

Tập 16/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2014)

Tập 10/36 HD-LT Ngọc Bội Uyên Ương

Ngọc Bội Uyên Ương Yuan Yang Pei (2014)

Tập 23/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2014)

Tập 12/30 HD Muôn Mặt Cuộc Đời

Muôn Mặt Cuộc Đời (2014)

Tập 32/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 59/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2013)

Tập 27/70 HQ-LT Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh My Destiny (2013)

Tập 14/16 HD-Vietsub Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Tình Bạn Tuổi Xế Chiều Dear My Friends tvN 2016 (2012)

Tập 10/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2012)

Tập 11/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop

Tập 5/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2012)

Tập 40/40 HD-USLT Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ

Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ The Swordsman (2012)

Tập 48/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài

Tập 13/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2011)