Home
 
phim hong kong - Tình Người - Virtues of Harmony 160/177 (Uslt)
tinh nguoi Virtues of Harmony
Tình Người - Virtues of Harmony 160/177 (Uslt)
177 episodes | 3948839 views  | 
Click +1 for faster streaming Share this with friends
Mirror 1: 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a-Mising.. 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c 65a 65b 65c 66a 66b 66c 67a 67b 67c 68a 68b 68c 69a 69b 69c 70a 70b 70c 71a 71b 71c 72a 72b 72c 73a 73b 73c 74a 74b 74c 75a 75b 76a 76b 76c 77a 77b 78a 78b 78c 79a 79b 80a 80b 80c 81a 81b 81c 82a 82b 82c 83a 83b 83c 84a 84b 84c 85a 85b 86a 86b 86c 87a 87b 87c 88a 88b 88c 89a 89b 89c 90a 90b 90c 91a 91b 92a 92b 92c 93a 93b 93c 94a 94b 94c 95a 95c 96a 96b 96c 97a 97b 97c 98a 98b 98c 99a 99b 100a 100b 100c 101a 101b 101c 102a 102b 102c 103a 103b 103c 104a 104b 104c 105a 105b 106a 106b 106c 107a 107b 108a 108b 109a 109b 110a 110b 110c 111a 111b 111c 112a 112b 112c 113a 113b 113c 114a 114b 114c 115a 115b 115c 116a 116b 116c 117a 117b 117c 118a 118b 118c 119a 119b 119c 120a 120b 121a 121b 121c 122a 122b 122c 123a 123b 123c 124a 124b 124c 125a 125b 125c 126a 126b 126c 127a 127b 127c 128a 128b 128c 129a 129b 129c 130a 130b 130c 131a 131b 131c 132a 132b 133a 133b 133c 134a 134b 135a 135b 135c 136a 136b 136c 137a 137b 137c 138a 138b 138c 139a 139b 139c 140a 140b 140c 141a 141b 141c 142a 142b 142c 143a 143b 143c 144a 144b 144c 145a 145b 145c 146a 146b 146c 147a 147b 147c 148a 148b 148c 149a 149b 149c 150b 150c 151a 151b 151c 152a 152b 152c 153a 153b 153c 154a 154b 154c 155a 155b 155c 156a 156b 156c 157a 157b 157c 158a 158b 158c 159a 159b 160a 160b 463 464
Mirror 2: 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c 65a 65b 65c 66a 66b 66c 67a 67b 67c 68a 68b 68c 69a 69b 69c 70a 70b 70c 71a 71b 71c 72a 72b 72c 73a 73b 73c 74a 74b 74c 75a 75b 76a 76b 76c 77a 77b 78a 78b 78c 79a 79b 80a 80b 80c 81a 81b 81c 82a 82b 82c 83a 83b 83c 84a 84b 84c 85a 85b 86a 86b 86c 87a 87b 87c 88a 88b 88c 89a 89b 89c 90a 90b 90c 91a 91b 92a 92b 92c 93a 93b 93c 94a 94b 94c 95a 95b 95c 96a 96b 96c 97a 97b 97c 98a 98b 98c 99a 99b 100a 100b 100c 101a 101b 101c 102a 102b 102c 103a 103b 103c 104a 104b 104c 105a 105b 106a 106b 106c 107a 107b 108a 108b 109a 109b 110a 110b 110c 111a 111b 111c 112a 112b 112c 113a 113b 113c 114a 114b 114c 115a 115b 115c 116a 116b 116c 117a 117b 117c 118a 118b 118c 119a 119b 119c 120a 120b 121a 121b 121c 122a 122b 122c 123a 123b 123c 124a 124b 124c 125a 125b 125c 126a 126b 126c 127a 127b 127c 128a 128b 128c 129a 129b 129c 130a 130b 130c 132a 132b 135a 135b 135c 136a 136b 136c 137a 137b 138a 138b 138c 139a 139b 139c 140a 140b 140c 141a 141b 141c 142a 142b 142c 143a 143b 143c 144a 144b 144c 145a 145c 146a 146b 146c 147a 147b 147c 148a 148b 149a 149b 150a 150b 151a 151b 151c 152a 152b 152c 153a 153b 153c 154a 154b 154c 155a 155b 155c 156a 156b 156c 157a 157b 157c 158a 158b 158c 159a 159b 159c 160a 160b 160c
Mirror 3: 13b 131a 131b 131c 133a 133b 133c 134a 134b
cham bi  Description - Thong tin them ve phim

Tên tiếng Hoa : Giai Đại Hoan Hỷ
Tên tiếng Anh : Virtues of Harmony
Tên tiếng Việt : Gia Đình Vui Vẻ, Thâm Điền Công Chúa I, II (153 tập đầu ở Trì Lực Cộng trấn ), III, IV ( tiếp theo vô cung )
Tên hải ngoại : Tình Người ( Được Vui Cả Làng )
Thời lượng : 327 tập ( 25'/tập) HK, 218 tập ( 30'/tập ) hải ngoại.
Thể loại : Hài, cổ trang Minh triều
Giám chế :Từ Ngộ An
( Nghĩa nặng tình thâm, Bí mật bảo tàng, Thiếu gia vùng Tây Quan, Đường về hạnh phúc )
Thời gian quay : từ 17/09/2001 đến 28/12/2002

Diễn viên :


Tiết Gia Yến - Du Niệm Từ
Lâm Văn Long - Kim Niên
Triệu Học Nhi - Lâm Ngọc Lộ
Tạ Thiên Huê - Kim Nguyệt
Trần Ngạn Hành - Kim Nhật
Mai Tiểu Huệ - Thạch Mỹ
Liêu Bích Nhi - Thâm Điền công chúa
Nguyễn Triệu Tường - Du Niệm Phú
Lâm Y Kỳ - Vân Ảnh Cơ
Đặng Triệu Tôn - Cao Nhĩ Khang
Lưu Đan - Hoàng thượng
Uyển Quỳnh Đan - Quận chúa Sa Sa
Xa Uyển Uyển - Vạn quý phi
Lý Quốc Lân - Vạn Quốc Cửu ( Quốc Cậu )
Thiệu Mỹ Kỳ - Bảo Linh Cầu - Bảo phi
Mã Hải Luân - Trần Kiều
Nhan Quốc Lượng - Thạch Đại Xuyên
Hồng Thiên Minh - Thạch Bưu ( Biêu )
Diêu Lạc Di - Thạch Đệ ( Đế )
Lưu Khải Uy - Nguyễn Thọ
Mã Đề Lộ - Bách Hợp
Khưu Trình - Hải Đường
Sầm Bảo Nhi - Quế Chi
Trần Khải Di - Mẫu Đơn
Vu Dương - Quốc sư
La Hạo Khải - Lăng công công
Liêu Khải Trí - Bồ công công
Thiệu Lương - Bán Nhật Tiên
Chu Mễ Mễ - Hắc trân châu
Hạ Bình - chị Huệ


vv...
Phim cùng thể loại - Similar movies
View: 1081167
View: 308038
View: 321028
View: 1496419
View: 214860
View: 498163
View: 214030
View: 212899
View: 2672630
View: 526165
 
Copyright © 2009 - 2012 PhimBook.Com Phim Online Entertainment Network
Privacy Policy | DMCA Takedown
phim phu de online xem phim If you have any legal issues please contact appropriate media file owners / hosters.