Home
 
phim hong kong - Số Phận Không An Bài - The Season Of Fate 25/25 USLT
so phan khong an bai
Số Phận Không An Bài - The Season Of Fate 25/25 USLT
25 episodes | 1125620 views  | 
Click +1 for faster streaming Share this with friends
Mirror 1: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c
Mirror 2: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c
Mirror 3: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c
cham bi  Description - Thong tin them ve phim
Số Phận Không An Bài 25/25 (Uslt)
Notable: Replacing The Beauty of the Game, First series of 2010
Episodes: 25
Filesonic:Tap 1:http://www.filesonic.com/file/3981774282Tap 2:http://www.filesonic.com/file/3981781072Tap 3:http://www.filesonic.com/file/3981781052Tap 4:http://www.filesonic.com/file/3981797374Tap 5:http://www.filesonic.com/file/3981815944Tap 6:http://www.filesonic.com/file/3981824884Tap 7:http://www.filesonic.com/file/3981824904Tap 8:http://www.filesonic.com/file/3981834374Tap 9:http://www.filesonic.com/file/3981858244Tap 10:http://www.filesonic.com/file/3981863324Tap 11:http://www.filesonic.com/file/3981863314Tap 12:http://www.filesonic.com/file/3981883014Tap 13:http://www.filesonic.com/file/3981931484Tap 14:http://www.filesonic.com/file/3981932094Tap 15:http://www.filesonic.com/file/3981932124Tap 16:http://www.filesonic.com/file/3981947184Tap 17:http://www.filesonic.com/file/3981983234Tap 18:http://www.filesonic.com/file/3981990094Tap 19:http://www.filesonic.com/file/3981990204Tap 20:http://www.filesonic.com/file/3981996374Tap 21:http://www.filesonic.com/file/3982036284Tap 22:http://www.filesonic.com/file/3982042664Tap 23:http://www.filesonic.com/file/3982052184Tap 24:http://www.filesonic.com/file/3982069654Tap 25:http://www.filesonic.com/file/3982103474
LIN Sheung Chun (Kwan Wing Ho, Esther) được bán cho gia đình Kwan như là một thiếp nhưng chồng cô qua đời vô tình. Mất chồng đã gây ra người vợ đầu tiên Wong YEUK LÂM (Michelle Yim) hành vi thất thường. Chun không có sự lựa chọn, nhưng để mất tất cả trách nhiệm gia đình bao gồm cả hoạt động của các quán rượu của gia đình. Trong thời gian này, MA WING Ching (Kwok Chun On) và Lei SHI Mùi (Regen Cheung) là lừa đảo xung quanh, đề án của họ được công bố bởi Chun. Tuy nhiên, LÂM nhầm lẫn nhận Ching là người tập sự cao cấp của mình và cô ấy chạy sau khi anh ta tất cả thời gian. Ching nắm bắt cơ hội để lừa đảo tiền bằng cách làm việc tại các quán rượu. Sau một loạt các sự cố, Chun và Ching bất ngờ có lòng nhau. Chun cảm thấy bị bắt ở giữa giữa Ching và người bạn thời thơ ấu của cô Leung GAU Mùi (Kok Thanh Hưng). Tất cả các của một bất ngờ, LÂM cao cấp thứ hai của người tập sự Yam FEI Yeung (Ng Wai Kwok) trả về nhà với con trai nuôi của ông Shing Yam TIN (Leung Lit Wai). Yeung hy vọng để có được trái tim của Lâm trở lại với anh ta nhưng Chun tin rằng ông có ý định đằng sau nó. Đến như một bất ngờ, cô phát hiện ra bí mật của Thanh ...
Poor LIN SHEUNG CHUN (Kwan Wing Ho, Esther) is sold to KWAN's family as a concubine but her husband passes away accidentally. Losing husband has caused the first wife WONG YEUK LAM (Michelle Yim) erratic behaviour. CHUN has no choice but to take up all family responsibilities including operation of the family's bistro. During the time, MA WING CHING (Kwok Chun On) and LEI SHI MUI (Regen Cheung) are swindling around, their schemes get unveiled by CHUN. However, LAM mistakenly recognizes CHING as her senior apprentice and she runs after him all the time. CHING seizes the chance to swindle money by working at the bistro. After a series of incidents, CHUN and CHING unexpectedly have crush on each other. CHUN feels caught in the middle between CHING and her childhood friend LEUNG GAU MUI (Kok Ching Hung). All of a sudden, LAM's second senior apprentice YAM FEI YEUNG (Ng Wai Kwok) returns home with his foster son YAM SHING TIN (Leung Lit Wai). YEUNG hopes to get LAM's heart back to him but CHUN believes that he has intentions behind it. Coming as a surprise, she discovers the secret of CHING...
Download Movies DVD Rip Và Bình Luan Phim Xin Vui Lòng Kick vào liên kết dưới : )
http://www.phim88.com/forum/showthread.php?t=3929

Phim cùng thể loại - Similar movies
View: 991328
View: 27869
View: 123622
View: 123190
View: 853745
View: 1372026
View: 754674
View: 145295
View: 145317
View: 799395
 
Copyright © 2009 - 2012 PhimBook.Com Phim Online Entertainment Network
Privacy Policy | DMCA Takedown
phim phu de online xem phim If you have any legal issues please contact appropriate media file owners / hosters.