Home
 
phim hong kong - Kỳ Tài Truơng Tam Phong - Trương Vệ Kiện 40/40 DVD RIP USLT
ky tai truong tam phong
Kỳ Tài Truơng Tam Phong - Trương Vệ Kiện 40/40 DVD RIP USLT
40 episodes | 1766872 views  | 
Click +1 for faster streaming Share this with friends
Mirror 1: 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 9a 9b 9c 9d 10a 10b 10c 10d 11a 11b 11c 12a 12b 12c 12d 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 16d 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 19d 20a 20b 20c 21a 21b 21c 21d 22a 22b 22c 22d 23a 23b 23c 24a 24b 24c 24d 25a 25b 25c 25d 26a 26b 26c 27a 27b 27c 27d 28a 28b 28c 28d 29a 29b 29c 30a 30b 30c 30d 31a 31b 31c 31d 32a 32b 32c 33a 33b 33c 33d 34a 34b 34c 34d 35a 35b 35c 36a 36b 36c 36d 37a 37b 37c 37d 38a 38b 38c 38d 39a 39b 39c 39d 40a 40b 40c
Mirror 2: 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 9a 9b 9c 9d 10a 10b 10c 11a 11b 11c 11d 12a 12b 12c 12d 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 16d 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 19d 20a 20b 20c 21a 21b 21c 21d 22a 22b 22c 22d 23a 23b 23c 24a 24b 24c 24d 25a 25b 25c 25d 26a 26b 26c 27a 27b 27c 27d 28a 28b 28c 28d 29a 29b 29c 30a 30b 30c 30d 31a 31b 31c 31d 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 34d 35a 35b 35c 36a 36b 36c 36d 37a 37b 37c 37d 38a 38b 38c 38d 39a 39b 39c 39d 40a 40b 40c 40d
Mirror 3: 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 9a 9b 9c 9d 10a 10b 10c 10d 11a 11b 11c 12a 12b 12c 12d 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 16d 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 19d 20a 20b 20c 21a 21b 21c 21d 22a 22b 22c 22d 23a 23b 23c 24a 24b 24c 24d 25a 25b 25c 25d 26a 26b 26c 27a 27b 27c 27d 28a 28b 28c 28d 29a 29b 29c 30a 30b 30c 30d 31a 31b 31c 31d 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 34d 35a 35b 35c 36a 36b 36c 36d 37a 37b 37c 37d 38a 38b 38c 38d 39a 39b 39c 39d 40a 40b 40c 40d
cham bi  Description - Thong tin them ve phim

Diễn viên:
* Trương Vệ Kiện - Trương Quân Bảo
Lý Băng Băng - Tần Tư Dung
* Lý Tiểu Lộ - Minh Đạo Hồng
* Nghiêm Khoan - Dịch Kế Phong

Tap 1:http://www.wupload.com/file/63440079Tap 2:http://www.wupload.com/file/63280657Tap 3:http://www.wupload.com/file/63280080Tap 4:http://www.wupload.com/file/63280675Tap 5:http://www.wupload.com/file/63292533Tap 6:http://www.wupload.com/file/63358510Tap 7:http://www.wupload.com/file/63280687Tap 8:http://www.wupload.com/file/63292713Tap 9:http://www.wupload.com/file/63292523Tap 10:http://www.wupload.com/file/63280085Tap 11:http://www.wupload.com/file/63292721Tap 12:http://www.wupload.com/file/63439723Tap 13:http://www.wupload.com/file/63280661Tap 14:http://www.wupload.com/file/63357939Tap 15:http://www.wupload.com/file/63430757Tap 16:http://www.wupload.com/file/63280078Tap 17:http://www.wupload.com/file/63293048Tap 18:http://www.wupload.com/file/63292719Tap 19:http://www.wupload.com/file/63429006Tap 20:http://www.wupload.com/file/63358252Tap 21:http://www.wupload.com/file/63430347Tap 22:http://www.wupload.com/file/63292492Tap 23:http://www.wupload.com/file/63292479Tap 24:http://www.wupload.com/file/63293365Tap 25:http://www.wupload.com/file/63293668Tap 26:http://www.wupload.com/file/63292708Tap 27:http://www.wupload.com/file/63280084Tap 28:http://www.wupload.com/file/63431753Tap 29:http://www.wupload.com/file/63280087Tap 30:http://www.wupload.com/file/63280082Tap 31:http://www.wupload.com/file/63439730Tap 32:http://www.wupload.com/file/63279845Tap 33:http://www.wupload.com/file/63431449Tap 34:http://www.wupload.com/file/63292539Tap 35:http://www.wupload.com/file/63292499Tap 36:http://www.wupload.com/file/63293053Tap 37:http://www.wupload.com/file/63718681Tap 38:http://www.wupload.com/file/63293043Tap 39:http://www.wupload.com/file/63292717Tap 40:http://www.wupload.com/file/63433550


* Tô Hữu Bằng - Dịch Thiên Hành
* Lâm Tâm Như - Băng Tâm
* Hồ Tịnh - Lăng Tuyết Nhạn
* Tae - Trương Thúy Sơn
* Trương Thiết Lâm - Phi Long tướng quân
Nội dung:
Lấy bối cảnh lịch sử dưới thời Bắc Tống nhiều biến động, phim tái hiện quá trình gây dựng phái Võ Đang nổi tiếng trong võ lâm với môn Thái cực quyền lưu truyền ngàn đời ở Trung Quốc của ông tổ Trương Tam Phong. Nhân vật chính Trương Tam Phong (Trương Vệ Kiện) tên thật là Trương Quân Bảo từ nhỏ được gia đình gởi vào Thanh Phong quan tu hành. Trong lúc đó bên ngoài đang diễn ra nhiều sự kiện sóng gió với việc Tần Cối dùng miệng lưỡi xúi giục vua hãm hại Nhạc Phi. Trong đại hội võ lâm với mục đích cứu Nhạc Phi, Trương Quân Bảo tình cờ gặp, kết bạn với minh chủ võ lâm Dịch Thiên Hành (Tô Hữu Bằng) và nữ hiệp Tần Tư Dung (Lý Băng Băng). Trương Quân Bảo nắm giữ di vật của Nhạc Phi nên bị Tần Cối truy sát và trở thành 'kẻ thù của võ lâm'. Vì Tần Tư Dung là người của Tần Cối cài vào nên Trương Quân Bảo gặp nhiều rắc rối dù đã được vị hoà thượng võ công cao cường vui tính Đăng Không đại sư (Trương Thiết Lâm) che giấu trong Thiếu Lâm tự. Bị Tần Cối hãm hại đến mất trí nhớ, nhưng được Đăng Không đại sư giúp đỡ, Trương Quân Bảo đã hồi phục và sáng tạo nên môn Thái cực quyền. Trương Quân Bảo cùng 'đại ca' Dịch Thiên Hành cuối cùng đã đánh bại Tần Cối. Sau khi trở về núi Võ Đang, Trương Quân Bảo đổi tên thành Trương Tam Phong, sáng lập môn phái Võ Đang lừng danh võ lâm Trung Quốc

Phim cùng thể loại - Similar movies
View: 224637
View: 791136
View: 430856
View: 63305
View: 1378752
View: 2442282
View: 1352271
View: 1729891
View: 203920
View: 136803
 
Copyright © 2009 - 2012 PhimBook.Com Phim Online Entertainment Network
Privacy Policy | DMCA Takedown
phim phu de online xem phim If you have any legal issues please contact appropriate media file owners / hosters.