Home
 
phim hong kong - Huyết Chiến Tình Thù - Blade Heart - Trịnh Thiếu Thu 37/37 USLT
huyet chien tinh thu
Huyết Chiến Tình Thù - Blade Heart - Trịnh Thiếu Thu 37/37 USLT
37 episodes | 1499465 views  | 
Click +1 for faster streaming Share this with friends
Mirror 1: 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16a 16b 17a 17b 18a 18b 19a 19b 20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b 24a 24b 25a 25b 26a 26b 27a 27b 28a 28b 29a 29b 30a 30b 31a 31b 32a 32b 33a 33b 34a 34b 35a 35b 36a 36b 37a 37b
Mirror 2: 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16a 16b 17a 17b 18a 18b 19a 19b 20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b 24a 24b 25a 25b 26a 26b 27a 27b 28a 28b 29a 29b 30a 30b 31a 31b 32a 32b 33a 33b 34a 34b 34c 35a 35b 36a 36b 37a 37b
Mirror 3: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c
cham bi  Description - Thong tin them ve phim

Tên tiếng Trung: Huyến tiến hiên viên
Tên TAnh: Blade Heart
Tên TViệt: Cuộc chiến khốc liệt
Độ dài:40 tập
Tên nhân vật: Mạnh Lỗi
Thời gian quay: đã hoàn thành
Cast: Lâm Phong, Trịnh Thiếu Thu, Uông Minh Thuyên, Dương Tư Kì, La Mẫn Trang, Thái Tử Kiện...
Theme song: Adam Trịnh Thiếu Thu hát
Thể loại: Film kiếm hiệp cổ trang
Đã phát hành năm 2003

Phim cùng thể loại - Similar movies
View: 268447
View: 1989678
View: 188030
View: 1096426
View: 86577
View: 877334
View: 560904
View: 1553266
View: 779373
View: 1239023
 
Copyright © 2009 - 2012 PhimBook.Com Phim Online Entertainment Network
Privacy Policy | DMCA Takedown
phim phu de online xem phim If you have any legal issues please contact appropriate media file owners / hosters.