Home
 
phim hong kong - Cảnh Sát Mới Ra Trường II - Police Cader II 40/40 USLT
canh sat moi ra truong 2
Cảnh Sát Mới Ra Trường II - Police Cader II 40/40 USLT
40 episodes | 855802 views  | 
Click +1 for faster streaming Share this with friends
Mirror 1: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c
Mirror 2: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c
Mirror 3: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c
cham bi  Description - Thong tin them ve phim

Tên tiếng Anh: Police cadet 2
Số tập: 40
Ngày phát sóng trên TVB: 28/10/1985
Giám chế: Chiêu Chấn Cường
Diễn viên:

Lương Triều Vỹ - Trương Vỹ Kiệt
Châu Nhuận Phát - Trương Kính Thành
Nhậm Đạt Hoa - Hàn Bân
Tăng Hoa Thiên - Diệp Xảo Nghi
Lưu Gia Linh - Trương Gia Văn
Thích Mỹ Trân - Diệp Xảo Nam
Lữ Phương - Lâm Chí Tuyền
Trần Đình Oai - Phan Đức Minh
Tôn Minh Quang - Thi Vĩnh Khang
Lưu Thanh Vân - Nghê Phong
Thang Chấn Nghiệp
Tô Hạnh Tuyền - Hứa Thu Bình
Lưu Triệu Minh - Trương Phúc Thành
Hứa Thiệu Hùng - Hứa Triệu Đông
Huỳnh Khải Hân - Bành Mỹ Phụng
La Lan - Lý Lệ Mị
Ngô Mạnh Đạt - Diệp Xương Hoa
Ngô Hân - Tăng Đạo Mỹ

Phim cùng thể loại - Similar movies
View: 1275113
View: 790878
View: 402756
View: 384997
View: 618180
View: 682533
View: 465464
View: 116312
View: 425845
View: 1394021
 
Copyright © 2009 - 2012 PhimBook.Com Phim Online Entertainment Network
Privacy Policy | DMCA Takedown
phim phu de online xem phim If you have any legal issues please contact appropriate media file owners / hosters.