Tập 12/32 HD Thủy Cơ

Thủy Cơ

Tập 41/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi

Tập 37/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (7)

Tập 10/36 HD Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương

Tập 22/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (6)

Tập 80/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (6)

Tập 12/28 HQ-LT Bí Ẩn Của Sắc Đẹp

Bí Ẩn Của Sắc Đẹp Beauty Within (2011)

Tập 4/41 HD-LT Bà Nội Trợ Hành Động

Bà Nội Trợ Hành Động A Detective Housewife (7)

Tập 13/30 HD Bản Năng Nguy Hiểm

Bản Năng Nguy Hiểm (7)

Tập 8/30 HD Ải Mỹ Nhân

Ải Mỹ Nhân (7)

Tập 10/30 HD-Vietsub  Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Just One Slight Smile is Very Alluring

Tập 22/50 HD-TM Vương Quốc Ảo

Vương Quốc Ảo 幻城, Ice Fantasy (7)

Tập 45/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 34/30 HQ-LT Tử Thần Ngọt Ngào

Tử Thần Ngọt Ngào Majurat See Nampeung (2014)

Tập 8/16 HD-Vietsub Nàng Công Chúa Tôi Yêu

Nàng Công Chúa Tôi Yêu My Little Princess (7)

Tập 66/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài

Tập 47/50 HD-Vietsub Năm Đứa Trẻ

Năm Đứa Trẻ Five Children (7)

Tập 5/12 HD-Vietsub Chuyện Tình Lọ Lem

Chuyện Tình Lọ Lem Cinderella and Four Knights (7)

Tập 28/28 HD-FFVN  Anh Hùng Thành Trại

Anh Hùng Thành Trại A Fist Within Four Walls

Tập 5/5 HD-USLT Đội Hành Động Liêm Chính TVB 2016

Đội Hành Động Liêm Chính TVB 2016 ICAC Investigators 2016 (7)

Tập 12/32 HD Thủy Cơ

Thủy Cơ

Tập 41/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi

Tập 37/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2014)

Tập 10/36 HD Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương

Tập 22/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2014)

Tập 80/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2014)

Tập 12/28 HQ-LT Bí Ẩn Của Sắc Đẹp

Bí Ẩn Của Sắc Đẹp Beauty Within (2014)

Tập 4/41 HD-LT Bà Nội Trợ Hành Động

Bà Nội Trợ Hành Động A Detective Housewife (2014)

Tập 13/30 HD Bản Năng Nguy Hiểm

Bản Năng Nguy Hiểm (2014)

Tập 8/30 HD Ải Mỹ Nhân

Ải Mỹ Nhân (2014)

Tập 10/30 HD-Vietsub  Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Just One Slight Smile is Very Alluring

Tập 22/50 HD-TM Vương Quốc Ảo

Vương Quốc Ảo 幻城, Ice Fantasy (2013)

Tập 45/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2013)

Tập 34/30 HQ-LT Tử Thần Ngọt Ngào

Tử Thần Ngọt Ngào Majurat See Nampeung (2012)

Tập 8/16 HD-Vietsub Nàng Công Chúa Tôi Yêu

Nàng Công Chúa Tôi Yêu My Little Princess (2012)

Tập 66/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài

Tập 47/50 HD-Vietsub Năm Đứa Trẻ

Năm Đứa Trẻ Five Children (2012)

Tập 5/12 HD-Vietsub Chuyện Tình Lọ Lem

Chuyện Tình Lọ Lem Cinderella and Four Knights (2012)

Tập 28/28 HD-FFVN  Anh Hùng Thành Trại

Anh Hùng Thành Trại A Fist Within Four Walls

Tập 5/5 HD-USLT Đội Hành Động Liêm Chính TVB 2016

Đội Hành Động Liêm Chính TVB 2016 ICAC Investigators 2016 (2011)