Tập 30/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée

Tập 3/20 HD-FFVN Nghịch Chiến Đường Tây

Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse of Reason (6)

Tập 3/20 HD-FFVN Bước Cùng Em

Bước Cùng Em Every Step You Take,陪著你走

Tập 10/84 HD-LT Cặp Đôi Rắc Rối  2013

Cặp Đôi Rắc Rối 2013 Inborn Pair (2013)

Tập 120/120 HQ-LT Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC

Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC Thorn Flower (2014)

Tập 40/54 HD-LT Lấp Lánh Ước Mơ

Lấp Lánh Ước Mơ The Diamond's Dream (2014)

Tập 11/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (6)

Tập 2/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (6)

Tập 18/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2014)

Tập 6/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2014)

Tập 60/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 16/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 18/30 HD Những Mảnh Đời Giông Bão

Những Mảnh Đời Giông Bão (2013)

Tập 349/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 5/30 TVRIP -LT  Sóng Gió Tình Đời

Sóng Gió Tình Đời (2012)

Tập 38/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 27/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng

Tập 2/25 HD-Vietsub Kẻ Nguỵ Trang

Kẻ Nguỵ Trang The Pretender,伪装者 (6)

Tập 2/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (6)

Tập 30/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée

Tập 3/20 HD-FFVN Nghịch Chiến Đường Tây

Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse of Reason (2014)

Tập 3/20 HD-FFVN Bước Cùng Em

Bước Cùng Em Every Step You Take,陪著你走

Tập 10/84 HD-LT Cặp Đôi Rắc Rối  2013

Cặp Đôi Rắc Rối 2013 Inborn Pair (2014)

Tập 120/120 HQ-LT Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC

Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC Thorn Flower (2014)

Tập 40/54 HD-LT Lấp Lánh Ước Mơ

Lấp Lánh Ước Mơ The Diamond's Dream (2014)

Tập 11/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2014)

Tập 2/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2014)

Tập 18/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2014)

Tập 6/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2013)

Tập 60/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2013)

Tập 16/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2012)

Tập 18/30 HD Những Mảnh Đời Giông Bão

Những Mảnh Đời Giông Bão (2012)

Tập 349/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 5/30 TVRIP -LT  Sóng Gió Tình Đời

Sóng Gió Tình Đời (2012)

Tập 38/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 27/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng

Tập 2/25 HD-Vietsub Kẻ Nguỵ Trang

Kẻ Nguỵ Trang The Pretender,伪装者 (2011)

Tập 2/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2010)