Tập 3/16 HD-Vietsub Văn Phòng Lộng Lẫy

Văn Phòng Lộng Lẫy Radiant Office

Tập 40/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop

Tập 8/20 HD-Vietsub Quý Cô Hoàn Hảo

Quý Cô Hoàn Hảo ​Perfect Wife

Tập 32/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (7)

Tập 8/16 HD-Vietsub Cô Gái Mạnh Mẽ Do Bong Soo

Cô Gái Mạnh Mẽ Do Bong Soo Strong Woman Do Bong Soon (7)

Tập 15/34 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Đại Mạc

Cô Gái Đến Từ Đại Mạc 风中奇缘,Sound Of The Desert (2014)

Tập 37/50 HD-Vietsub Bố Là Tất Cả

Bố Là Tất Cả Father I'll Take Care of You (7)

Tập 16/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (7)

Tập 2/16 HD-Vietsub Người Tình Dối Trá

Người Tình Dối Trá The Liar and His Lover (7)

Tập 14/16 HD-Vietsub Ngày Mai Với Em

Ngày Mai Với Em Tomorrow With You (7)

Tập 55/60 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon

Tập 50/50 HD-USLT  Cám Dỗ Hào Nhoáng

Cám Dỗ Hào Nhoáng Glamorous Temptation (6)

Tập 42/51 HD-USLT Hoa Trong Ngục  MBC 2016

Hoa Trong Ngục MBC 2016 The Flower in Prison (7)

Tập 7/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (7)

Tập 13/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (7)

Tập 32/32 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow

Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow My Lover from the Planet Meow

Tập 23/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 61/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (6)

Tập 42/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 3/16 HD-Vietsub Văn Phòng Lộng Lẫy

Văn Phòng Lộng Lẫy Radiant Office

Tập 40/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop

Tập 8/20 HD-Vietsub Quý Cô Hoàn Hảo

Quý Cô Hoàn Hảo ​Perfect Wife

Tập 32/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (2014)

Tập 8/16 HD-Vietsub Cô Gái Mạnh Mẽ Do Bong Soo

Cô Gái Mạnh Mẽ Do Bong Soo Strong Woman Do Bong Soon (2014)

Tập 15/34 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Đại Mạc

Cô Gái Đến Từ Đại Mạc 风中奇缘,Sound Of The Desert (2014)

Tập 37/50 HD-Vietsub Bố Là Tất Cả

Bố Là Tất Cả Father I'll Take Care of You (2014)

Tập 16/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2014)

Tập 2/16 HD-Vietsub Người Tình Dối Trá

Người Tình Dối Trá The Liar and His Lover (2014)

Tập 14/16 HD-Vietsub Ngày Mai Với Em

Ngày Mai Với Em Tomorrow With You (2014)

Tập 55/60 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon

Tập 50/50 HD-USLT  Cám Dỗ Hào Nhoáng

Cám Dỗ Hào Nhoáng Glamorous Temptation (2013)

Tập 42/51 HD-USLT Hoa Trong Ngục  MBC 2016

Hoa Trong Ngục MBC 2016 The Flower in Prison (2013)

Tập 7/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2012)

Tập 13/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2012)

Tập 32/32 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow

Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow My Lover from the Planet Meow

Tập 23/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2012)

Tập 61/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2012)

Tập 42/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2011)