Tập 9/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm

Tập 25/30 HD-LT Anh Là Trăng Em Là Sao

Anh Là Trăng Em Là Sao The Star Beside The Moon (2014)

Tập 37/40 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (7)

Tập 3/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow

Tập 32/40 HD-TM Yên Chi

Yên Chi Rookie Agent Rouge (7)

Tập 35/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (6)

Tập 36/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 4/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (7)

Tập 8/36 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon (7)

Tập 69/73 HD-LT Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái A Happy Life II (6)

Tập 8/20 HD-LT Người Tình Ánh Trăng  2016

Người Tình Ánh Trăng 2016 Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo

Tập 16/20 HD-Vietsub Người Tình Ánh Trăng

Người Tình Ánh Trăng Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (7)

Tập 36/39 HD-LT Liêu Trai Tân Truyện

Liêu Trai Tân Truyện 聊斋新编,Ghost Story 4 (6)

Tập 12/47 HD-TM  Lan Lăng Vương Phi

Lan Lăng Vương Phi Princess Of Lanling King (7)

Tập 12/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (7)

Tập 122/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi

Tập 18/40 HD-TM Đại Tiên Nha Môn

Đại Tiên Nha Môn The Fox Fairy Court (7)

Tập 104/120 HD-USLT Bữa Cơm Tối

Bữa Cơm Tối Come Home Love: Dinner at 8 (7)

Tập 4/20 HD-USLT Thám Tử Sành Ăn

Thám Tử Sành Ăn Inspector Gourmet

Tập 14/28 HD-USLT Anh Hùng Chính Nghĩa

Anh Hùng Chính Nghĩa A Fist Within Four Walls,城寨英雄 (7)

Tập 9/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm

Tập 25/30 HD-LT Anh Là Trăng Em Là Sao

Anh Là Trăng Em Là Sao The Star Beside The Moon (2014)

Tập 37/40 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2014)

Tập 3/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow

Tập 32/40 HD-TM Yên Chi

Yên Chi Rookie Agent Rouge (2014)

Tập 35/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2014)

Tập 36/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 4/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (2014)

Tập 8/36 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon (2014)

Tập 69/73 HD-LT Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái A Happy Life II (2014)

Tập 8/20 HD-LT Người Tình Ánh Trăng  2016

Người Tình Ánh Trăng 2016 Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo

Tập 16/20 HD-Vietsub Người Tình Ánh Trăng

Người Tình Ánh Trăng Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2013)

Tập 36/39 HD-LT Liêu Trai Tân Truyện

Liêu Trai Tân Truyện 聊斋新编,Ghost Story 4 (2013)

Tập 12/47 HD-TM  Lan Lăng Vương Phi

Lan Lăng Vương Phi Princess Of Lanling King (2012)

Tập 12/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (2012)

Tập 122/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi

Tập 18/40 HD-TM Đại Tiên Nha Môn

Đại Tiên Nha Môn The Fox Fairy Court (2012)

Tập 104/120 HD-USLT Bữa Cơm Tối

Bữa Cơm Tối Come Home Love: Dinner at 8 (2012)

Tập 4/20 HD-USLT Thám Tử Sành Ăn

Thám Tử Sành Ăn Inspector Gourmet

Tập 14/28 HD-USLT Anh Hùng Chính Nghĩa

Anh Hùng Chính Nghĩa A Fist Within Four Walls,城寨英雄 (2011)