Tập 20/22 HD-FFVN  Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB

Tập 21/21 HD-USLT Hiện Thực Trớ Trêu

Hiện Thực Trớ Trêu Romantic Repertoire TVB (6)

Tập 15/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 3/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 26/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (6)

Tập 85/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 153/150 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 20/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 29/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (6)

Tập 8/20 HD-USLT Chuyên Gia Hoà Giải

Chuyên Gia Hoà Giải 以和為貴,Smooth Talker

Tập 4/20 HD-VNLT Bác Sĩ Ma Khát Máu

Bác Sĩ Ma Khát Máu 블러드,Blood (6)

Tập 4/24 HD-VNLT Lời Nguyền Bí Ẩn

Lời Nguyền Bí Ẩn 빛나거나 미치거나, Shine or Go Crazy (6)

Tập 4/16 HD-Vietsub Cuộc Đời Như Mơ

Cuộc Đời Như Mơ 맨도롱 또똣,Warm and Cozy (6)

Tập 24/24 Hd-Vietsub Những Phụ Nữ Bất Lương

Những Phụ Nữ Bất Lương Unkind Women (6)

Tập 16/16 HD-Vietsub Cặp Đôi Ngoại Cảm

Cặp Đôi Ngoại Cảm The Girl Who Can See Smells

Tập 11/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (6)

Tập 29/30 HD Ải Trần Gian

Ải Trần Gian (6)

Tập 33/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 33/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (6)

Tập 20/37 HD-LT Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi 끝없는 사랑 ,Endless Love (2014)

Tập 20/22 HD-FFVN  Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB

Tập 21/21 HD-USLT Hiện Thực Trớ Trêu

Hiện Thực Trớ Trêu Romantic Repertoire TVB (2014)

Tập 15/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 3/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 26/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2014)

Tập 85/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2014)

Tập 153/150 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2014)

Tập 20/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2014)

Tập 29/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2014)

Tập 8/20 HD-USLT Chuyên Gia Hoà Giải

Chuyên Gia Hoà Giải 以和為貴,Smooth Talker

Tập 4/20 HD-VNLT Bác Sĩ Ma Khát Máu

Bác Sĩ Ma Khát Máu 블러드,Blood (2013)

Tập 4/24 HD-VNLT Lời Nguyền Bí Ẩn

Lời Nguyền Bí Ẩn 빛나거나 미치거나, Shine or Go Crazy (2013)

Tập 4/16 HD-Vietsub Cuộc Đời Như Mơ

Cuộc Đời Như Mơ 맨도롱 또똣,Warm and Cozy (2012)

Tập 24/24 Hd-Vietsub Những Phụ Nữ Bất Lương

Những Phụ Nữ Bất Lương Unkind Women (2012)

Tập 16/16 HD-Vietsub Cặp Đôi Ngoại Cảm

Cặp Đôi Ngoại Cảm The Girl Who Can See Smells

Tập 11/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2012)

Tập 29/30 HD Ải Trần Gian

Ải Trần Gian (2012)

Tập 33/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 33/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2011)

Tập 20/37 HD-LT Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi 끝없는 사랑 ,Endless Love (2010)