Tập 8/28 HD-TM Trường An Tam Quái

Trường An Tam Quái Three Unusual Detectives

Tập 5/28 HD-Vietsub Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi

Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi My Amazing Boyfriend (7)

Tập 2/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles

Tập 4/16 HD-Vietsub Nghệ Sĩ

Nghệ Sĩ 딴따라,Entertainment (7)

Tập 49/49 HD-Vietsub Võ thần Triệu Tử Long

Võ thần Triệu Tử Long 武神赵子龙, God of War, Zhao Yun (7)

Tập 21/30 HD Vợ Ơi Bồ Nhé

Vợ Ơi Bồ Nhé (7)

Tập 6/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (6)

Tập 5/12 HD-Vietsub Thám Tử Ma Cà Rồng

Thám Tử Ma Cà Rồng 뱀파이어 탐정,Vampire Detective (7)

Tập 16/16 HD-TM Quý Bà Cảnh Sát 2

Quý Bà Cảnh Sát 2 Mrs Cop 2 (7)

Tập 10/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터

Tập 22/68 HD-FFVN Người Tình Kim Cương 2015

Người Tình Kim Cương 2015 Diamond Lover,克拉恋人 (6)

Tập 59/45 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 10/20 HD-VIetsub Luật Sư Kỳ Quặc

Luật Sư Kỳ Quặc Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho (7)

Tập 11/16 HD-Vietsub Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng Ms. Temper & Nam Jung Gi (7)

Tập 12/16 HD-Vietsub  Ký Ức Lãng Quên

Ký Ức Lãng Quên Memory

Tập 16/16 HD-Vietsub  Hợp Đồng Hôn Nhân

Hợp Đồng Hôn Nhân 결혼계약, Marriage Contract (7)

Tập 50/50 HD-LT Lục Long Tranh Bá 2015

Lục Long Tranh Bá 2015 육룡이 나르샤,Six Flying Dragons (6)

Tập 36/39 HD-FFVN Hoa Lưỡng Sinh

Hoa Lưỡng Sinh 两生花,Twice Blooms the Flower

Tập 11/48 HD-FFVN Hạnh Phúc Trở Về

Hạnh Phúc Trở Về 幸福归来,Return of Happiness (6)

Tập 14/16 HD-Vietsub Tìm Lại Cuộc Đời

Tìm Lại Cuộc Đời 굿바이 미스터 블랙,Goodbye Mr. Black (7)

Tập 8/28 HD-TM Trường An Tam Quái

Trường An Tam Quái Three Unusual Detectives

Tập 5/28 HD-Vietsub Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi

Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi My Amazing Boyfriend (2014)

Tập 2/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles

Tập 4/16 HD-Vietsub Nghệ Sĩ

Nghệ Sĩ 딴따라,Entertainment (2014)

Tập 49/49 HD-Vietsub Võ thần Triệu Tử Long

Võ thần Triệu Tử Long 武神赵子龙, God of War, Zhao Yun (2014)

Tập 21/30 HD Vợ Ơi Bồ Nhé

Vợ Ơi Bồ Nhé (2014)

Tập 6/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (2014)

Tập 5/12 HD-Vietsub Thám Tử Ma Cà Rồng

Thám Tử Ma Cà Rồng 뱀파이어 탐정,Vampire Detective (2014)

Tập 16/16 HD-TM Quý Bà Cảnh Sát 2

Quý Bà Cảnh Sát 2 Mrs Cop 2 (2014)

Tập 10/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터

Tập 22/68 HD-FFVN Người Tình Kim Cương 2015

Người Tình Kim Cương 2015 Diamond Lover,克拉恋人 (2013)

Tập 59/45 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 10/20 HD-VIetsub Luật Sư Kỳ Quặc

Luật Sư Kỳ Quặc Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho (2012)

Tập 11/16 HD-Vietsub Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng Ms. Temper & Nam Jung Gi (2012)

Tập 12/16 HD-Vietsub  Ký Ức Lãng Quên

Ký Ức Lãng Quên Memory

Tập 16/16 HD-Vietsub  Hợp Đồng Hôn Nhân

Hợp Đồng Hôn Nhân 결혼계약, Marriage Contract (2012)

Tập 50/50 HD-LT Lục Long Tranh Bá 2015

Lục Long Tranh Bá 2015 육룡이 나르샤,Six Flying Dragons (2012)

Tập 36/39 HD-FFVN Hoa Lưỡng Sinh

Hoa Lưỡng Sinh 两生花,Twice Blooms the Flower

Tập 11/48 HD-FFVN Hạnh Phúc Trở Về

Hạnh Phúc Trở Về 幸福归来,Return of Happiness (2011)

Tập 14/16 HD-Vietsub Tìm Lại Cuộc Đời

Tìm Lại Cuộc Đời 굿바이 미스터 블랙,Goodbye Mr. Black (2010)