Tập 45/52 HD-TM Tru tiên - Thanh Vân Chí

Tru tiên - Thanh Vân Chí Noble Aspirations,青云志

Tập 36/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 6/16 HD-Vietsub Mật Danh K2

Mật Danh K2 더 케이투,The K2 (7)

Tập 16/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe

Tập 33/30 HD  Sóng Gió Gia Đình

Sóng Gió Gia Đình (7)

Tập 8/20 HD-Vietsub Đường Đến Sân Bay

Đường Đến Sân Bay On the Way to the Airport (7)

Tập 42/1 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (7)

Tập 72/73 HD-LT Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái A Happy Life II (6)

Tập 12/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (7)

Tập 8/20 HD-LT Người Tình Ánh Trăng  2016

Người Tình Ánh Trăng 2016 Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (7)

Tập 15/18 HD-Vietsub Tình Khúc Ánh Trăng

Tình Khúc Ánh Trăng Love In The Moonlight

Tập 16/20 HD-Vietsub Người Tình Ánh Trăng

Người Tình Ánh Trăng Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (7)

Tập 27/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 18/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (7)

Tập 10/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (7)

Tập 60/50 HD-Vietsub Chim Sẻ - Ma Tước

Chim Sẻ - Ma Tước Sparrow

Tập 26/30 HD-LT Anh Là Trăng Em Là Sao

Anh Là Trăng Em Là Sao The Star Beside The Moon (2014)

Tập 38/40 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (7)

Tập 4/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow

Tập 20/20 HD-USLT Trận Chiến Tham Ô

Trận Chiến Tham Ô Wars of bribery

Tập 45/52 HD-TM Tru tiên - Thanh Vân Chí

Tru tiên - Thanh Vân Chí Noble Aspirations,青云志

Tập 36/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 6/16 HD-Vietsub Mật Danh K2

Mật Danh K2 더 케이투,The K2 (2014)

Tập 16/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe

Tập 33/30 HD  Sóng Gió Gia Đình

Sóng Gió Gia Đình (2014)

Tập 8/20 HD-Vietsub Đường Đến Sân Bay

Đường Đến Sân Bay On the Way to the Airport (2014)

Tập 42/1 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2014)

Tập 72/73 HD-LT Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái A Happy Life II (2014)

Tập 12/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (2014)

Tập 8/20 HD-LT Người Tình Ánh Trăng  2016

Người Tình Ánh Trăng 2016 Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2014)

Tập 15/18 HD-Vietsub Tình Khúc Ánh Trăng

Tình Khúc Ánh Trăng Love In The Moonlight

Tập 16/20 HD-Vietsub Người Tình Ánh Trăng

Người Tình Ánh Trăng Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2013)

Tập 27/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2013)

Tập 18/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2012)

Tập 10/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (2012)

Tập 60/50 HD-Vietsub Chim Sẻ - Ma Tước

Chim Sẻ - Ma Tước Sparrow

Tập 26/30 HD-LT Anh Là Trăng Em Là Sao

Anh Là Trăng Em Là Sao The Star Beside The Moon (2012)

Tập 38/40 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2012)

Tập 4/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow

Tập 20/20 HD-USLT Trận Chiến Tham Ô

Trận Chiến Tham Ô Wars of bribery (2011)