Tập 1/20 HD-FFVN Nô Lệ Ở Nhà

Nô Lệ Ở Nhà 樓奴,Brick Slaves

Tập 12/16 HD-Vietsub Ngày Đó Ta Yêu Nhau

Ngày Đó Ta Yêu Nhau The Time We Were Not In Love (6)

Tập 21/28 HD-FFVN Chơi Với Ma

Chơi Với Ma 鬼同你OT,Ghost Of Relativity

Tập 12/16 HD-Vietsub Ký Ức

Ký Ức 너를 기억해,Remember You (6)

Tập 32/2 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée (6)

Tập 35/82 HD-LT Hương Vị Cuộc Sống

Hương Vị Cuộc Sống 因为爱情有奇迹,Because of Love (2014)

Tập 1/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng (6)

Tập 35/41 HD-LT  Hoa Trong Bão 2014

Hoa Trong Bão 2014 Rose In The Wind (2014)

Tập 2/16 HD-Vietsub Cú Chốt

Cú Chốt 라스트, Last (6)

Tập 14/16 HD-Vietsub Ẩn Danh

Ẩn Danh 신분을 숨겨라,Hidden Identity

Tập 24/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (6)

Tập 20/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (6)

Tập 37/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 26/26 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 30/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 90/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 292/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 30/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư

Tập 23/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 15/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 1/20 HD-FFVN Nô Lệ Ở Nhà

Nô Lệ Ở Nhà 樓奴,Brick Slaves

Tập 12/16 HD-Vietsub Ngày Đó Ta Yêu Nhau

Ngày Đó Ta Yêu Nhau The Time We Were Not In Love (2014)

Tập 21/28 HD-FFVN Chơi Với Ma

Chơi Với Ma 鬼同你OT,Ghost Of Relativity

Tập 12/16 HD-Vietsub Ký Ức

Ký Ức 너를 기억해,Remember You (2014)

Tập 32/2 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée (2014)

Tập 35/82 HD-LT Hương Vị Cuộc Sống

Hương Vị Cuộc Sống 因为爱情有奇迹,Because of Love (2014)

Tập 1/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng (2014)

Tập 35/41 HD-LT  Hoa Trong Bão 2014

Hoa Trong Bão 2014 Rose In The Wind (2014)

Tập 2/16 HD-Vietsub Cú Chốt

Cú Chốt 라스트, Last (2014)

Tập 14/16 HD-Vietsub Ẩn Danh

Ẩn Danh 신분을 숨겨라,Hidden Identity

Tập 24/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2013)

Tập 20/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2013)

Tập 37/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2012)

Tập 26/26 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2012)

Tập 30/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 90/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2012)

Tập 292/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2012)

Tập 30/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư

Tập 23/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2011)

Tập 15/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)