Tập 20/20 HD-USLT Giang Hồ Kỳ Án I

Giang Hồ Kỳ Án I The Gentle Crackdown

Tập 63/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry

Tập 14/48 FullHD-LT Thạch Cảm Đang

Thạch Cảm Đang Dare Stone Male Tiandong (6)

Tập 35/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 15/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (6)

Tập 13/20 HD-Vietsub Gong Shim Đáng yêu

Gong Shim Đáng yêu Beautiful Gong Shim (7)

Tập 7/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (7)

Tập 27/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016 (7)

Tập 18/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (6)

Tập 28/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (7)

Tập 18/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles

Tập 30/40 HD Lấy Chồng Sớm Làm Gì

Lấy Chồng Sớm Làm Gì (7)

Tập 30/70 HQ-LT Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh My Destiny (2014)

Tập 4/20 HD-Vietsub  Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời

Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời 닥터스,Doctors (7)

Tập 13/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (6)

Tập 18/18 HD-Vietsub Lại Là Em

Lại Là Em Another Miss Oh

Tập 5/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits (7)

Tập 25/28 HD-FFVN Định Mệnh 2016

Định Mệnh 2016 純熟意外,Presumed Accidents (7)

Tập 2/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert

Tập 9/40 HD-TM Lục Phiến Môn

Lục Phiến Môn The Legend Liu Shan Men (7)

Tập 5/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits

Tập 25/28 HD-FFVN Định Mệnh 2016

Định Mệnh 2016 純熟意外,Presumed Accidents

Tập 2/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2014)

Tập 9/40 HD-TM Lục Phiến Môn

Lục Phiến Môn The Legend Liu Shan Men

Tập 1/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2014)

Tập 27/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016 (2014)

Tập 24/40 HD-Vietsub Tiên Kiếm Kỳ Hiệp P5

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp P5 Vân chi phàm,Chinese Paladin 5 (2014)

Tập 14/48 FullHD-LT Thạch Cảm Đang

Thạch Cảm Đang Dare Stone Male Tiandong (2014)

Tập 28/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터 (2014)

Tập 44/44 HD-Vietsub Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2014)

Tập 13/36 HD-LT Ngọc Bội Uyên Ương

Ngọc Bội Uyên Ương Yuan Yang Pei (2014)

Tập 28/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2013)

Tập 15/30 HD Muôn Mặt Cuộc Đời

Muôn Mặt Cuộc Đời (2013)

Tập 35/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2012)

Tập 30/40 HD Lấy Chồng Sớm Làm Gì

Lấy Chồng Sớm Làm Gì (2012)

Tập 63/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry

Tập 30/70 HQ-LT Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh My Destiny (2012)

Tập 13/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2012)

Tập 4/20 HD-Vietsub  Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời

Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời 닥터스,Doctors

Tập 15/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2011)