Tập 9/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 16/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔

Tập 37/37 HD-USLT Không Ngừng Yêu

Không Ngừng Yêu 끝없는 사랑,Endless Love (2014)

Tập 37/50 HD-Vietsub Gia Tộc Họ Wang 2014

Gia Tộc Họ Wang 2014 왕가네 식구들,The Wang Family (2014)

Tập 27/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (6)

Tập 417/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 35/50 HD-LT Hoa Thiên Cốt 2015

Hoa Thiên Cốt 2015 The Journey of Flower (6)

Tập 11/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 4/20 HD-Vietsub Ranh Giới Mong Manh

Ranh Giới Mong Manh 디 데이, D-Day

Tập 8/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 17/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 2/16 HD-Vietsub Vũ Điệu Tuổi Trẻ

Vũ Điệu Tuổi Trẻ 발칙하게 고고,Sassy Go Go (6)

Tập 22/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (6)

Tập 35/35 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (6)

Tập 36/40 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (6)

Tập 21/52 HQ Ông Trùm 2015

Ông Trùm 2015 (6)

Tập 20/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves (6)

Tập 9/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil (2014)

Tập 16/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔

Tập 37/37 HD-USLT Không Ngừng Yêu

Không Ngừng Yêu 끝없는 사랑,Endless Love (2014)

Tập 37/50 HD-Vietsub Gia Tộc Họ Wang 2014

Gia Tộc Họ Wang 2014 왕가네 식구들,The Wang Family (2014)

Tập 27/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2014)

Tập 417/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2014)

Tập 35/50 HD-LT Hoa Thiên Cốt 2015

Hoa Thiên Cốt 2015 The Journey of Flower (2014)

Tập 11/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 4/20 HD-Vietsub Ranh Giới Mong Manh

Ranh Giới Mong Manh 디 데이, D-Day

Tập 8/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 17/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2013)

Tập 2/16 HD-Vietsub Vũ Điệu Tuổi Trẻ

Vũ Điệu Tuổi Trẻ 발칙하게 고고,Sassy Go Go (2012)

Tập 22/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2012)

Tập 35/35 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2012)

Tập 36/40 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2012)

Tập 21/52 HQ Ông Trùm 2015

Ông Trùm 2015 (2011)

Tập 20/20 HD-FFVN Nô Lệ  Nhà Ở

Nô Lệ Nhà Ở 樓奴,Brick Slaves (2010)