Tập 20/20 HD-USLT Ngọc Diện Phi Hồ

Ngọc Diện Phi Hồ The Jade Fox

Tập 15/52 HD-LT Xuyên Không Kỳ Án

Xuyên Không Kỳ Án In the Dream to Find the Answer (6)

Tập 4/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016

Tập 8/18 HD-LT Thiên Tài Lang Băm 2015

Thiên Tài Lang Băm 2015 용팔이,Yong Pal (6)

Tập 86/80 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 10/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (7)

Tập 2/40 HD Lấy Chồng Sớm Làm Gì

Lấy Chồng Sớm Làm Gì (7)

Tập 27/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (6)

Tập 36/36 HD-LT Hoạ Bì : Yêu Không Hối Tiếc

Hoạ Bì : Yêu Không Hối Tiếc Painted Skin 2 (2013)

Tập 12/16 HD-Vietsub Nghệ Sĩ

Nghệ Sĩ 딴따라,Entertainment

Tập 19/60 HD-LT Đoạt Tình

Đoạt Tình สื่อริษยา ,Seu Rissaya (6)

Tập 6/16 HD-Vietsub Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Tình Bạn Tuổi Xế Chiều Dear My Friends tvN 2016 (7)

Tập 40/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (6)

Tập 96/132 HD-FFVN Cuộc Chiến Kim Chi

Cuộc Chiến Kim Chi 모두 다 김치 ,Everybody, Kimchi! (6)

Tập 21/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren

Tập 44/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 12/25 HD-FFVN Ông Trùm Giải Nghệ

Ông Trùm Giải Nghệ My Dangerous Mafia Retirement Plan (7)

Tập 20/20 HD-FFVN Hoa Mộc Lan

Hoa Mộc Lan A Touch Side Of A Lady

Tập 2/16 HD-VietSub Bùa Yêu

Bùa Yêu Lucky Romance (7)

Tập 4/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 12/25 HD-FFVN Ông Trùm Giải Nghệ

Ông Trùm Giải Nghệ My Dangerous Mafia Retirement Plan

Tập 20/20 HD-FFVN Hoa Mộc Lan

Hoa Mộc Lan A Touch Side Of A Lady (2014)

Tập 4/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016

Tập 2/16 HD-VietSub Bùa Yêu

Bùa Yêu Lucky Romance (2014)

Tập 4/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 25/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (2014)

Tập 8/18 HD-LT Thiên Tài Lang Băm 2015

Thiên Tài Lang Băm 2015 용팔이,Yong Pal (2014)

Tập 54/68 HD-FFVN Người Tình Kim Cương 2015

Người Tình Kim Cương 2015 Diamond Lover,克拉恋人 (2014)

Tập 86/80 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2014)

Tập 27/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2013)

Tập 31/48 HD-FFVN Hạnh Phúc Trở Về

Hạnh Phúc Trở Về 幸福归来,Return of Happiness (2013)

Tập 4/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2012)

Tập 19/60 HD-LT Đoạt Tình

Đoạt Tình สื่อริษยา ,Seu Rissaya (2012)

Tập 40/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn

Tập 96/132 HD-FFVN Cuộc Chiến Kim Chi

Cuộc Chiến Kim Chi 모두 다 김치 ,Everybody, Kimchi! (2012)

Tập 21/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2012)

Tập 34/80 HQ-LT Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyện

Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyện 布袋和尚新传,The Legend of Bubai Monk (2013)

Tập 33/40 HD-LT Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp

Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp Best Time,Thời Tươi Đẹp Nhất (2011)

Tập 5/20 HD-Vietsub Gong Shim Đáng yêu

Gong Shim Đáng yêu Beautiful Gong Shim (2010)