Tập 5/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands

Tập 15/25 HD-FFVN Ẩm Thực Tranh Tài

Ẩm Thực Tranh Tài Recipes To Live By,味想天開

Tập 67/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (7)

Tập 2/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1

Tập 29/54 HD-LT Tấm Lòng Người Mẹ

Tấm Lòng Người Mẹ Mom ,엄마 (6)

Tập 16/20 HD-LT Chuyện Tình Bác Sĩ

Chuyện Tình Bác Sĩ 닥터스,Doctors (7)

Tập 80/120 HD-LT Ông Bố Nội Trợ

Ông Bố Nội Trợ Working Mom Parenting Daddy (7)

Tập 12/12 HD-TM Cô Vợ Ngoại Tình

Cô Vợ Ngoại Tình My Wife's Having An Affair This Week (7)

Tập 16/20 HD-FFVN Ẩn Thế Giả Môn

Ẩn Thế Giả Môn The Hiddens, 隱世者們 (7)

Tập 20/49 HD-LT  Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (7)

Tập 54/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance

Tập 34/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (7)

Tập 50/120 HD-LT Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em Only You, My Love,당신만이 내사랑 (6)

Tập 12/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (7)

Tập 33/40 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (7)

Tập 23/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love

Tập 23/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (7)

Tập 7/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (7)

Tập 23/30 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young

Tập 8/40 HD-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (7)

Tập 5/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands

Tập 15/25 HD-FFVN Ẩm Thực Tranh Tài

Ẩm Thực Tranh Tài Recipes To Live By,味想天開

Tập 67/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2014)

Tập 2/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1

Tập 29/54 HD-LT Tấm Lòng Người Mẹ

Tấm Lòng Người Mẹ Mom ,엄마 (2014)

Tập 16/20 HD-LT Chuyện Tình Bác Sĩ

Chuyện Tình Bác Sĩ 닥터스,Doctors (2014)

Tập 80/120 HD-LT Ông Bố Nội Trợ

Ông Bố Nội Trợ Working Mom Parenting Daddy (2014)

Tập 12/12 HD-TM Cô Vợ Ngoại Tình

Cô Vợ Ngoại Tình My Wife's Having An Affair This Week (2014)

Tập 16/20 HD-FFVN Ẩn Thế Giả Môn

Ẩn Thế Giả Môn The Hiddens, 隱世者們 (2014)

Tập 20/49 HD-LT  Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (2014)

Tập 54/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance

Tập 34/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2013)

Tập 50/120 HD-LT Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em Only You, My Love,당신만이 내사랑 (2013)

Tập 12/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2012)

Tập 33/40 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2012)

Tập 23/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love

Tập 23/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2012)

Tập 7/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2012)

Tập 23/30 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young

Tập 8/40 HD-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2011)