Tập 11/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker

Tập 16/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (6)

Tập 19/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời

Tập 30/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (6)

Tập 25/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (6)

Tập 24/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 96/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 2/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 53/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 2/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 20/20 HD-TM Người Hầu Gái

Người Hầu Gái 하녀들 ,Maids (2014)

Tập 5/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (6)

Tập 38/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (6)

Tập 14/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 87/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 2/16 HD-Vietsub Thực Thần 2

Thực Thần 2 식샤를 합시다 시즌2,Let’s Eat 2 (6)

Tập 1/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (6)

Tập 6/16 HD-Vietsub Cặp Đôi Ngoại Cảm

Cặp Đôi Ngoại Cảm The Girl Who Can See Smells

Tập 14/24 Hd-Vietsub Những Phụ Nữ Bất Lương

Những Phụ Nữ Bất Lương Unkind Women (6)

Tập 6/20 HD-Vietsub Cuộc Chiến Chia Tiền

Cuộc Chiến Chia Tiền The Family Is Coming (6)

Tập 11/20 HD-FFVN Dĩ Hòa Vi Quý

Dĩ Hòa Vi Quý 以和為貴,Smooth Talker

Tập 16/20 HD-FFVN Chuyện Tình Sân Khấu

Chuyện Tình Sân Khấu Romantic Repertoire TVB (2014)

Tập 19/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời

Tập 30/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2014)

Tập 25/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2014)

Tập 24/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2014)

Tập 96/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2014)

Tập 2/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2014)

Tập 53/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2014)

Tập 2/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 20/20 HD-TM Người Hầu Gái

Người Hầu Gái 하녀들 ,Maids (2013)

Tập 5/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2013)

Tập 38/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2012)

Tập 14/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2012)

Tập 87/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 2/16 HD-Vietsub Thực Thần 2

Thực Thần 2 식샤를 합시다 시즌2,Let’s Eat 2 (2012)

Tập 1/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2012)

Tập 6/16 HD-Vietsub Cặp Đôi Ngoại Cảm

Cặp Đôi Ngoại Cảm The Girl Who Can See Smells

Tập 14/24 Hd-Vietsub Những Phụ Nữ Bất Lương

Những Phụ Nữ Bất Lương Unkind Women (2011)

Tập 6/20 HD-Vietsub Cuộc Chiến Chia Tiền

Cuộc Chiến Chia Tiền The Family Is Coming (2010)