Tập 6/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny

Tập 30/41 HD-FFVN Cuộc Chiến Giữa Ba Mẫu Hậu

Cuộc Chiến Giữa Ba Mẫu Hậu Three Queens (6)

Tập 37/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu

Tập 24/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (6)

Tập 1/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 1/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (6)

Tập 30/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (6)

Tập 24/32 HQ-LT Thiên Sứ Tội Lỗi

Thiên Sứ Tội Lỗi Woman In Love (2014)

Tập 40/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 20/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 123/150 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 31/33 HD Tấm Lòng Của Biển

Tấm Lòng Của Biển (6)

Tập 18/29 HQ-LT Đá Quý Vân Mây

Đá Quý Vân Mây Cloud Jade (2011)

Tập 22/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (6)

Tập 28/39 HD-Vietsub Đoá Hoa Lưỡng Sinh 2015

Đoá Hoa Lưỡng Sinh 2015 两生花,Twice Blooms the Flower

Tập 2/16 HD-Vietsub Ngày Đó Ta Yêu Nhau

Ngày Đó Ta Yêu Nhau The Time We Were Not In Love (6)

Tập 8/16 HD-Vietsub  Mứt Cam

Mứt Cam 오렌지 마말레이드,Orange Marmalade (6)

Tập 8/16 HD-Vietsub Eun Dong Tình Yêu Của Tôi

Eun Dong Tình Yêu Của Tôi 사랑하는 은동아,My Love Eun Dong

Tập 6/20 HD-Vietsub Giới Thượng Lưu

Giới Thượng Lưu 상류사회,High Society (6)

Tập 3/16 HD-Vietsub Ẩn Danh

Ẩn Danh 신분을 숨겨라,Hidden Identity (6)

Tập 6/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny

Tập 30/41 HD-FFVN Cuộc Chiến Giữa Ba Mẫu Hậu

Cuộc Chiến Giữa Ba Mẫu Hậu Three Queens (2014)

Tập 37/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu

Tập 24/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2014)

Tập 1/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 1/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2014)

Tập 30/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2014)

Tập 24/32 HQ-LT Thiên Sứ Tội Lỗi

Thiên Sứ Tội Lỗi Woman In Love (2014)

Tập 40/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 20/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 123/150 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2013)

Tập 31/33 HD Tấm Lòng Của Biển

Tấm Lòng Của Biển (2013)

Tập 18/29 HQ-LT Đá Quý Vân Mây

Đá Quý Vân Mây Cloud Jade (2012)

Tập 22/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2012)

Tập 28/39 HD-Vietsub Đoá Hoa Lưỡng Sinh 2015

Đoá Hoa Lưỡng Sinh 2015 两生花,Twice Blooms the Flower

Tập 2/16 HD-Vietsub Ngày Đó Ta Yêu Nhau

Ngày Đó Ta Yêu Nhau The Time We Were Not In Love (2012)

Tập 8/16 HD-Vietsub  Mứt Cam

Mứt Cam 오렌지 마말레이드,Orange Marmalade (2012)

Tập 8/16 HD-Vietsub Eun Dong Tình Yêu Của Tôi

Eun Dong Tình Yêu Của Tôi 사랑하는 은동아,My Love Eun Dong

Tập 6/20 HD-Vietsub Giới Thượng Lưu

Giới Thượng Lưu 상류사회,High Society (2011)

Tập 3/16 HD-Vietsub Ẩn Danh

Ẩn Danh 신분을 숨겨라,Hidden Identity (2010)